Vilkår og betingelser for bruk av pcverkstedet.com


Velkommen til pcverkstedet. Dette nettstedet eies og drives av pcverkstedet Drammen, orgnr. 918 968 725.

 


De som besøker dette nettstedet, er bundet av følgende vilkår og betingelser, så vi ber deg derfor lese disse grundig før du går videre. I forbindelse med disse vilkårene og betingelsene betyr ”dette nettstedet/ denne nettsiden” forsiden til www.pcverkstedet.com, som har lenker til andre beslektede nettsteder og i noen tilfeller eksterne nettsteder.

Andre pcverkstedet-nettsteder kan inneholde vilkår og betingelser som er annerledes enn disse vilkårene og betingelsene. På din vei omkring i pcverkstedets nettsteder ber vi om at du sjekker vilkårene og betingelsene for hvert nettsted du besøker og ikke antar at disse reglene for personvern gjelder for samtlige av våre nettsteder.

 

AnsvarsfrihetDette nettstedet kan inkludere lenker til eksterne nettsider. Når du bruker slike lenker, kan den eksterne nettsiden komme opp som et helt skjermbilde (da må du bruke tilbake-knappen på nettleseren for å komme tilbake til vår nettside). I andre tilfeller kan den komme opp som en ramme på vår nettside (da kan du komme tilbake til vår nettside ved å bruke navigasjonsknappene i rammen).

Der en ekstern nettside kommer opp inni rammen på vår nettside, er dette bare gjort for å gjøre det enklere å navigere seg tilbake til vår nettside og indikerer intet ansvar fra vår side for den andre nettsiden. Disse lenkene skal hjelpe deg å finne aktuelle nettsider, tjenester og/eller produkter som kan være av interesse for deg raskt og enkelt.

Du er selv ansvarlig for å finne ut om noen av tjenestene og/eller produktene som er tilgjengelig gjennom noen av disse nettsidene er egnet for dine formål.

PCVerkstedet er ikke ansvarlig for eierne eller operatørene av disse nettsidene eller for eventuelle varer eller tjenester de leverer eller for innholdet på nettsidene deres.

PCVerkstedet gir eller innrømmer heller ingen betingelser, garantier eller andre vilkår eller fremstillinger i forhold til noen av disse eller aksepterer noe ansvar i forhold til dem (herunder ansvar som oppstår på grunn av et eventuelt krav om at innholdet på en ekstern nettside som vår nettside har en lenke til, krenker åndsverkretten til en eventuell tredjepart).

All informasjon og alle råd som gis som en del av dette nettstedet, er ment å være av generell karakter, og du bør ikke basere deg på dette når du tar beslutninger. PCverkstedet forsøker å sikre at all informasjon som er gitt som en del av dette nettstedet, er korrekte på det tidspunktet den blir tatt inn på nettsiden, men garanterer ikke opplysningenes nøyaktighet.

Pcverkstedet er ikke ansvarlig for eventuelle tiltak du må treffe som følge av at du har basert deg på slik informasjon eller slike råd, eller for eventuelt tap eller skade du har lidd fordi du har truffet slike tiltak.

 

Vilkår og betingelser


Dette nettstedet inneholder materiell inklusiv tekst, fotografier og andre bilder og lyd som er beskyttet gjennom opphavsrett og/eller andre åndsverkrettigheter. Alle opphavsretter og andre åndsverkrettigheter i dette materialet er enten eid av pcverkstedet.com eller er lisensiert til selskapet av eieren(e) av disse rettighetene slik at de kan bruke dette materialet som en del av dette nettstedet.

Dette nettstedet inneholder også varemerker, herunder varemerket ”pcverkstedet.com” og Pcverkstedet-logoen. Alle varemerker på dette nettstedet tilhører pcverkstedet.com eller er lisensiert til selskapet av eieren(e) av disse varemerkene for bruk på denne nettsiden.

Du kan:

gå inn på hvilken som helst del av nettsiden
skrive ut ett eksemplar av alle eller noen av sidene til personlig bruk


Du kan ikke:

kopiere (enten ved å skrive ut på papir, lagre på disk, laste ned eller på noen annen måte), distribuere (herunder distribuere kopier), kringkaste, endre eller klusse med på noen som helst måte, eller på annet vis bruke noe av stoffet på nettsiden på andre måter enn det som er beskrevet under ”Du kan”. Disse restriksjonene gjelder for hele eller deler av stoffet på nettsiden;
fjerne eventuelle merker om opphavsrett, varemerker eller andre meldinger om åndsverkrettigheter i originalmaterialet fra eventuelt materiale som er kopiert eller skrevet ut fra nettsiden;
lenke deg til denne nettsiden uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra oss.

Dersom du ønsker å få en hyperkopling eller annen lenke til dette nettstedet, ber vi deg ta kontakt med nettsideredaktøren og gi opplysninger om:

hvilke(n) nettadresse(r) (URL) til nettsiden(e) du ønsker å bruke for å lenke deg til dette nettstedet
hvilke(n) nettadresse(r) (URL) til nettsiden(e) på denne nettadressen du ønsker å lenke deg til


og vi vil vurdere din henvendelse. Det er opp til oss om vi ønsker å imøtekomme din henvendelse, og vi behøver ikke å gjøre det.

 

 

Endringer i vilkår og betingelser

 

 

pcverkstedet.com kan endre ovennevnte vilkår og betingelser samt ansvarsfrihet fra tid til annen. Når du er inne og ser på dette nettstedet, aksepterer du at du er bundet av gjeldende vilkår og betingelser og ansvarsfrihet, og derfor bør du sjekke disse hver gang du besøker siden.
 

Endringer i drift av nettstedet


Pcverkstedet kan endre format og innhold på dette nettstedet fra tid til annen.

Pcverkstedet kan stanse driften av dette nettstedet på grunn av support- eller vedlikeholdsarbeid, for å oppdatere innholdet eller av hvilken som helst annen grunn.

Pcverkstedet forbeholder seg retten til å stanse tilgang til dette nettstedet når som helst og uten varsel.
 

Beskyttelse av personopplysninger


Personlige opplysninger som er gitt til pcverkstedet.com eller våre partnere gjennom dette nettstedet vil bare bli brukt i henhold til våre regler for personvern. Les dette grundig før du går videre. Når du gir oss dine personlige opplysninger, tillater du at de blir brukt i henhold til våre regler for personvern
 

Fremgangsmåte ved klage


Dersom du har et spørsmål eller en klage vedrørende dette nettstedet, vennligst ta kontakt med nettsideredaktøren av pcverkstedet ved å sende en e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..
 

Jurisdiksjon


Disse vilkår og betingelser er regulert av og skal tolkes i henhold til norsk lov, og dersom det oppstår tvist om disse vilkår og betingelser eller dersom det oppstår tvist i tilknytning til nettstedet, enten dette skjer i eller utenfor kontrakt eller på annen måte, skal de norske domstolene ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon over slik tvist.

 

 

Vilkår og betingelser for bruk av pcverkstedet.com

 

Reparasjoner


PCVerkstedet opererer med en garanti for privatbrukere hvor feilsøking av utstyr er uten omkostning for kunden så lenge nevnte feilsøking ikke overgår to(2) timer pr. tilfelle. Dette gjelder kun privatkunder og er kun gjeldende dersom en eventuell reparasjon eventuelt gjøres via PCVerkstedet. Ved diagnostikk som ikke repareres via PCVerkstedet tilkommer det et diagnosegebyr pålydende kroner 390 inkl. MVA.

Dersom kunden ikke ønsker å reparere ettersom produktet er dødt eller ikke verdt reparasjon vil det ikke bli fakturert for diagnosen. PCVerkstedet beholder da produktet og vil destruere utstyret kostnadsfritt dersom kunden ønsker det.

 

Dersom feilen utbedret ikke er tilfredstillende løst eller er tilbakevendende innen to(2) dager etter at kunde har overtatt sitt utstyr forplikter PCverkstedet.com å videre utbedre feilen uten kostnad for kunden. Dersom PCverkstedet har fjernet skadevare på maskinen og kunde igjen blir utsatt for dette etter at PCverkstedet har dokumentert fjerning, kan ikke PCverkstedet lastes for dette og eventuell utbedring foregår på kundes regning.

 

 

Programvareutvikling

 

PCVerkstedet garanterer at programvare utviklet for klienter skal fungere slik klienten er forespeilet sålenge følgende betingelser er møtt:

 

a. Klienten og PCVerkstedet er blitt enige om en utviklingsplan og et designdokument som grundig går igjennom hva programvaren skal løse. Kun elementer definert i designdokumentet kan påklages fra klient

 

b. PCVerkstedet er gjort kjent med under hvilke forhold programvaren skal benyttes og under hva slags operativsystem og nettverksløsning bedriften eventuelt benytter seg av.

 

 

PCVerkstedet garanterer for funksjonaliteten til programvaren i ett(1) kalenderår fra kunden mottar fungerende programvare sålenge bedriftens bruk ikke går bort fra omgivelsene programvaren er bygget for. Dette inkluderer:

 

a. Operativsystem programvaren er laget for

b. Større forandringer i hvordan programvaren brukes

c. Større endringer i miljøet programvaren benyttes i

 

Dersom klient finner at programvaren har feil som ikke kommer av forandringer på bedriftens eget initiativ vil PCVerkstedet pålegges å utbedre dette sålenge feilen rapporteres innen nevnte kalenderår.

Dersom klient vil foreta små endringer i programvaren som ikke berøres av funksjonalitetsgarantien, vil dette kunne avtales med PCVerkstedet for en rimelig kompensasjon.

 

 

 

Nettsider

 

 

Nettsider utviklet av PCVerkstedet garanteres å være utseendemessig lik det som er forespeilet klienter på forhånd via et designdokument klient og representatnt for PCVerkstedet godkjenner. Nettsiden i sin helhet skal fungere

og være foruten feil som er av en slik art at det betydlig hindrer klient i å bruke den slik det forekommer av designdokumentet. Når nettsiden er ferdig utviklet og godkjent av klient vil ikke PCVerkstedet kunne lastes dersom klient endrer på eller bruker nettsiden på en måte som ikke er forespeilet PCVerkstedet på forhånd. 

 

Dersom endringer eller vedlikehold behøves ved en senere anledning vil PCVerkstedet kunne bistå med dette mot kompensasjon.


 

Informasjon om angrerett.


Hvis du angrer på et kjøp hos oss, gjelder angrerettloven. Ifølge angrerettloven har du noen plikter og oppgaver. Disse finner du i avsnittene nedenfor.
Dersom varen er tatt i bruk, som din egen, kan ikke angreretten gjøres gjeldende. Vi anbefaler å vise god omsorg for originalemballasje hvis man ønsker å returnere varen tilbake.
Ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak, datamaskinprogram, nettside ol.) faller retten til å angre bestillingen bort idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server eller lisenskode/-informasjon er gjort tilgjengelig.
Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven:

  • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jf Angrerettloven § 6, punkt e)
  • Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerettloven § 12 punkt a)
  • Angreretten kan ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogram der forbrukeren har brutt forseglingen.(jf. Angrerettloven § 12 siste ledd)
  • Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).
  • Dersom du benytter deg av angreretten ifm. med et tilvirkningskjøp(hos oss er dette PC-er som blir tilpasset etter kundes ønsker), så er du pliktig til å betale de ekstra kostnadene som påbeløper for utført arbeid og medgåtte materialer (jf. Angrerettloven §16 første ledd).
  •  

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med frakt kostnader tur retur og et gebyr pålydende kr 150,- til PCVerkstedet for behandling av saken.
 

Før ordren er pakket/sendt


Send en epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. med ønske om at hele ordren kan slettes. Legg ved ordrenummer eller kundenummer samt detaljer om ordren, så skal vi fjerne ordren fra din konto.
 

Etter at pakken er sendt eller hentet


Hent pakken snarest mulig. Send så en mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. med «angrerett» som tittel på E-Posten. I selve eposten legger du ved ordrenummer samt ditt navn. Du vil deretter få en bekreftelse fra oss og du kan sende pakken tilbake til adressen vi legger ved i bekreftelsen. Gå til postkontoret snarest mulig etter at du har mottatt utleveringsdokumentet, betal returporto, påse at postoperatøren fester/vedlegger utfylte angrefristskjema på en forsvarlig måte og returnerer pakken til oss
 
Disse punktene krever en aktiv handling fra deg (husk 14 dagers fristen nevnt i angrerettloven §11), på en slik måte at det ikke er noen tvil om at du benytter deg av din angrerett. Med andre ord slik at vi kan behandle saken på en rask og smertefri måte for alle parter iht. Angrerettloven. Det oppfordres til at "Angrepakken" sendes som pakkepost slik at du ved å sjekke Posten sine sider har full oversikt over hvor ditt produkt befinner seg i postens system frem til det ankommer oss.

 

Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002

 

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.


Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å søke retur via E-Post sendt til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Bekreftelse (RMA nummer) på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil komme på mail til den mailadressen som kunden har registrert på sin konto. I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår / håndtering fra kjøper side ifm. retursending av tingen. (F.eks. antistatisk beskyttelse eller retur direkte til produsent)


Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

  • Holde kjøpesummen tilbake
  • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
  • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, § 51)

(* Hvis kriteriene for heving av kjøpet er i henhold til reklamasjonsreglene i Forbrukerkjøpsloven, skal avtalt beløp og eventuelle frakter refunderes innen 14 dager fra varen er registrert mottatt oss)

  • Kreve erstatning

Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke tingen ( vi tolker dette løper fra tingen er kvittert inn til PCVerkstedet ) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader, § 30.
 
  

Informasjonskapsler/Cookies

 
 
Ved å bruke pcverkstedet.com samtykker du i at vi kan lagre cookies med din nettleser.
 
"Cookies" - eller "informasjonskapsler" - er en standard internetteknologi, som de aller fleste nettsider bruker i dag. En cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne (browser cache), og den gjør at vi kan holde styr på hva du legger i handlekurven din, huske dine brukerdetaljer mellom besøk samt gir oss statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne våre m.m. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, osv.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert.
 
Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer cookies.
 
Som de fleste andre nettsteder samler vi inn informasjon automatisk og lagrer den i loggfiler på våre servere. Dette er informasjon som f.eks. IP-adresser, hvilken type nettleser man bruker på våre sider, bredbåndsleverandører (ISP), operativsystemer, dato og tid for besøk, samt en del data om navigasjon. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.
 
Informasjonen vi samler inn bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre nettsidene våre bedre for deg som besøker oss på nett.
 

Hvilke cookies lagrer vi hos deg?:

session: Vi setter tre besøk-cookies som holder styr på om du er logget inn eller ikke, om du logget inn via tradisjonell brukernavn/passord eller via sosiale nettverk. Om du benyttet deg av sistnevnte vil tilbyderen du benyttet også i noen tilfeller sette sin egen cookie.Navn på våre session cookies har et vilkårlig navn og vil fremså omtrent slik: 6fe5403a01f15347b8f8b850e8d83bca med tilfeldige tall og bokstaver.
cookieAcceptanceCookie: Etter at du har godtatt våre cookiebetingelser vil denne cookien settes slik at vi ikke spør deg hver gang du besøker oss.
NCS_: NetScaler er en tjeneste vi bruker for å holde sidene våre raske, sikre og tilgjengelige for våre besøkende. NetScaler setter to cookies, en for HTTP og en for HTTPS, og begge cookies blir slettet når du forlater våre sider eller lukker netleseren.
sid: Denne cookien setter din sesjons-ID og slettes så snart du forlater våre sider eller lukker nettleseren.
newsletter_email: Dette er en cookie som "husker" e-post adressen din når du abonnerer på vårt nyhetsbrev. Den slettes automatisk når du forlater våre sider eller lukker nettleseren.
 

Google Analytics cookies:


__utmz ser hvor du kom fra (søkemotor, nøkkelord, link, etc.) når du landet på våre sider. Vi bruker Google Analytics både internt på våre sider, men også i bannere og bilder. Derfor kan du av og til se to cookies som heter __utmz.
__utma holder styr på hvor mange ganger du har vært inne på våre sider, slik at vi kan se hvor mange brukere vi har som er inne for første gang og hvor mange som kommer innom våre sider oftere.
__utmb og __utmc holder styr på hvor lenge du befinner deg inne på våre sider, og hvor lenge besøket varer. Disse slettes når du forlater våre sider.

 

 

Om nettsiden

Nettsiden er eid og driftet av pcverkstedet.com. Alle rettigheter er reservert.

Alle bilder er lisensierte. Noen bilder er hentet fra pixabay.