Undersøkelse vedrørende internett Brager Eiendom

Dette er en brukerundersøkelse for å prøve å anslå hvordan leietakere opplever bruk av internett i Nedre Storgate 43,45 og S. Lemmichsgate 7.

Undersøkelsen tar ca 3-5 minutter.Sender ...